การขลิบอวัยวะเพศ มีข้อดีอย่างไร

    ผู้ชายหลายคน คงเคยรู้จักการขลิบอวัยวะเพศหรือผ่านการขลิบมาแล้ว ซึ่งตามความเชื่อของชาวมุสลิมเชื่อว่าการขลิบอวัยวะเพศนั้นจะช่วยทำให้ผู้ชายคนนั้นบริสุทธิ์ การขลิบ คือการตัดส่วนหนังหุ้มปลายของอวัยวะเพศออกซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น ขลิบเพื่อเปิดองคชาตจากกรณีหนังหุ้มปลายไม่เปิดออก ขลิบเพื่อให้มีความสะอาดและทำความสะอาดง่ายขึ้น ทั้งนี้ข้อดีของการขลิบหนังหุ้มปลายนั้นมีมากมาย เช่น

1.ลดอัตราการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในเด็กเล็กในกรณีที่เด็กเกิดการติดเชื้อหรือในกรณีที่หนังหุ้มปลายถูกปิดหรือไม่เปิดออก

2.ลดอัตราการเกิดมะเร็งองคชาติ ลดอัตราการเกิดมะเร็ง 1 ต่อ 100,000ผลสำรวจพบว่าผู้ชายที่ขลิบอวัยวะเพศนั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่องคชาตน้อยมาก ในกรณีที่ยังไม่ขลิบนั้นจะมีการสะสมของสิ่งสกปรกในหนังหุ่มปลายก่อให้เกิดมะเร็งได้

3.ลดอัตราการติดเชื้อทางระบบสืบพันธ์ บางชนิด เนื่องจากลดผิวหนังด้านในที่จะรับเชื้อถูกตัดออกไปแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือป้องกันการได้รับเชื้อ HIV ได้

4.ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนังหุ้มปลาย เชิงภาวะ พาราไพโมซิสเกิดขึ้นเนื่องจากหนังหุ้มปลายไม่เปิดออก เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหนังหุ้มปลายจะเปิดออกเพื่อให้เหมาะสมแก่การทำความสะอาด หากในกรณีที่หนังหุ้มปลายไม่เปิดออก จะเกิดการหมักหมมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรก

5.ป้องกันภาวะหนังหุ้มปลายตีบตัน

6.ง่ายต่อการทำความสะอาดอวัยวะเพศ

7.ลดอัตราการเป็นมะเร็งปาก